VK ISTRAŽUJE

Šta je reforma javnog sektora Kikinde donela u pogledu radnih prava

VK otkriva koliko je novozaposlenih u JP Kikinda

U četiri javna preduzeća i jednoj agenciji, koje su trenutno u procesu likvidacije, do sredine prošle godine u Kikindi je bilo zaposleno  238 ljudi.

Javno preduzeće za komunalnu infrastrukturu i usluge „Kikinda“ formirano sredinom 2015. godine zapošljava 162 osobe prema novom pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova JP Kikinda koji se primenjuje od 1 avgusta 2016. Godine- navedeno je u odgovoru na VK zahtev za pristup informacijama od javnog značaja. Na prvi pogled, mogli bismo zaključiti da su ove dve cifre očigledan dokaz smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru Kikinde. Naše istraživačko pitanje glasi: „Koliko je od tih 162 zaposlenih u JP Kikinda ranije radilo u nekom od ovih pet pravnih lica koja su sada u procesu likvidacije, a koliko je novozaposlenih?“ Ovo pitanje zvuči jednostavno, ali do odgovora uopšte nije lako doći. Sa JP Kikinda već vodimo prepisku, delom preko novina, a najviše zahvaljujući posredovanju institucije Poverenika za informacije od javnog značaja. Zašto je rukovodstvu JP Kikinda važno da krije informacije koje bi morale biti javne, to je posebno pitanje.

Pošto je javnost ostala uskraćena za podatak koliko je od 238 osoba iz javnog sektora završilo na evidenciji Nacionalne službe za nezaposlene osobe u Kikindi, pokušali smo da od ove organizacije dobijemo tačan podatak. Tako smo načelnici odeljenja za posredovanje u zapošljavanju i planiranju karijere Vesni Danić poslali listu pitanja...

OPŠIRNIJE

Iz programa izdvajamo

  • 1

Pridružite nam se na...

Gledajte nas na...

Pratite nas na

How to get bonus http://w.betroll.co.uk/ Will Hill